PRACA Z CIAŁEM I ARCHETYPEM

wzielone2_744

Obecnie pojęcie „rozwój osobisty” ma wiele odsłon i konotacji. Zapraszam do przyjrzenia się temu tematowi w oparciu o dwa aspekty: pracę z ciałem i archetypy. To co łączy te dwie rzeczywistości to ten sam komponent jakim jest nieświadomość.

Praca z nieświadomym materiałem przeżyć służy rozwijaniu świadomości siebie, pozwala poznać swoje pragnienia, potrzeby, ale także ograniczenia i ich naturę.

Obrazując archetyp można przywołać wizerunek matrycy, która niezależnie od epoki i miejsca, aktywuje się w snach, fantazjach czy motywach twórczości. Archetyp jest wdzięcznym materiałem do pracy, gdy zaczyna funkcjonować jako coś co można wyrazić, gdy zaczyna mieć formę. Dzięki temu treści archetypiczne mogą wyrażać się poprzez skłonności, uczucia, doznania, z różnym pod względem nasilenia przeżyć, zabarwieniem emocjonalnym. Przykładowymi archetypami mogą być obrazy: domu, łąki, latania, drzewa, itp. Tak przywołane marzenia, fantazje, wewnętrzne wyobrażenia mogą wyrażać się poprzez ciało i jego ekspresję w ruchu. Tym samym stają się namacalne i emocjonalnie żywe.

Żywe doświadczenie daje przestrzeń do konfrontacji z tym co nas zatrzymuje w rozwoju, z lękiem, z którym żyjemy być może od tak dawna i tak głęboko zakorzenionym, że nie mamy świadomości iż ma na nas wpływ. Lęk ogranicza prowokując odkładanie działań, czyli unikanie. Może prowokować agresję jako reakcję na poczucie zagrożenia, czyli postawę walki. Może także wzbudzać niemoc, poczucie bezradności, czyli postawę bierności. Świadomość ograniczających lęków daje możliwość podejmowania innych wyborów i wprowadzania zmian. W nieświadomym materiale tkwi siła, uśpiony potencjał, do którego czasem tak trudno dotrzeć, a dzięki któremu możemy lepiej poznać własną naturę.

Osadzając doświadczenie w ruchu, w muzyce, we własnej historii, w procesach psychologicznych, w odczuwaniu wewnętrznej percepcji, w medytacji, proces łączy cielesność, pracę intelektualną, odczuwanie oraz emocje. Pojawiające się w doświadczeniu pobudzenie w swoim czasie i przestrzeni prowadzi dalej do refleksji i wglądu. Tak opracowane wewnętrzne obrazy dają możliwość głębokiego doświadczenia siebie, przyjęcia siebie ze swoimi ograniczeniami i ich integrowania. Świadomość siebie prowadzi do pogłębienia poczucia spójności, wewnętrznego rozwoju – dojrzewania. Praca z archetypami, to ścieżka osobistego rozwoju.

Profil autora

Marek Wójs
Marek Wójs
Certyfikowany psychoterapeuta i teolog. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją psychologii klinicznej oraz szkolenia w Instytucie DMT w Warszawie (afiliowanego przez ADMT UK). Obecnie student psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
więcej

kursy PRZEPISY

kursy KURSY

[products columns="3" orderby=”date”]